A Bachelor Degree kifejezés gondolom többnyire ismert a diákok körében, viszont új lehet szülők számára, akik a régi oktatási rendszerben szerezték diplomájukat. A bolognai rendszerre épülő Bachelor képzés (3 – 4 ½ év), a régebb ismeretes alapképzésnek felel meg.

Ami viszont új lehet mindenki számára az az úgynevezett “top-up bachelor degree”. Az 1 -1 ½ éves különböző szakirányú top-up bachelor degree képzések lehetőséget nyújtanak az AP degree diplomával rendelkező diákoknak a bachelor diploma megszerzésére, anélkül, hogy elölről kellene kezdeniük az egészet.

Továbbá a “top-up bachelor degree” nagyon jó lehetőség másoddiploma szerzésre azok számára, akik az anyaországban vagy más országban szerezték bachelor diplomájukat, és szeretnének külföldi tapasztalatokat szerezni, nyelvet tanulni, megismerkedni más nemzetiségű diákokkal anélkül, hogy évekig távol kellene legyenek családjuktól, barátaiktól, szülőföldjüktől. Az általában másfél éves képzések 2 tanulmányi + 1 szakmai gyakorlati félévet foglalnak magukba, és lehetőséget nyújtanak akár több országban való tanulmányokra, szakmai gyakorlatra. A jelentkezés alapfeltétele, hogy a korábban megszerzett bachelor diploma ugyanolyan szakirányú kell legyen, mint a választott top-up bachelor képzés.

És nem utolsó sorban, a bolognai rendszer és a to-up degree azt is lehetővé teszi, hogy a már más EU országban elkezdett bachelor képzést Dániában fejezd be. Például ha marketinget tanulsz, és már megszereztél minimum 120 ECTS pontot, lehetőséged van kreditátvitelre, és mindössze másfél év alatt megszerezheted a Bachelor in International Sales & Marketing Management diplomát, – és mindezt angol nyelven és tandíjmentesen!

A képzések tandíjmentesek EU/EEA állampolgároknak. Nem kell sem jelentkezési díjat, sem tandíjat fizetni, és a www.daniaitovabbtanulas.dk oldal, valamint az általam nyújtott tanácsadás is díjmentes! Viszont a diákoknak maguknak kell fedezniük a Dániában való tartózkodással, tankönyvekkel, továbbá tanulmányi kirándulásokkal kapcsolatos költségeket.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumokat e-mailben kell küldeni az info@daniaitovabbtanulas.dk e-mail címre. Ha minden rendben van továbbítom a megfelelő intézménynek. Ha nem, akkor pedig lehetőséged van még javításokat végezni, vagy hiányzó dokumentumokat csatolni mielőtt eljutna a jelentkezésed az célzott intézményhez. A felvételi követelmények, jelentkezési határidő, tanévkezdés, valamint a jelentkezéshez szükséges dokumentumok változóak intézménytől és szakiránytól függően.